Titlepage4.png
ONZE METHODE

De Stadscoalitie methode begint met culturele interventies die mensen en verschillende partijen in de stad die elkaar normaliter niet ontmoeten met elkaar in verbinding brengt. Dit creëert een atmosfeer van samenwerking en economische activiteit die bewezen heeft succesvol te zijn.

Verhalen
 

 

 instrumenten

en Lokale ontmoeting

‘Storytelling’, het creëren van ruimte, organiseren van (fysieke) ontmoeting, bemiddeling, collectieve experimentele interventies of maaksessies vormen het hart van onze methodiek.

Verkenning

en Analyse

Bouw mee aan een stadscoalitie in uw gemeente of wijk. Graag verkennen we samen met u waar er aanknopingspunten zijn in uw gemeente om met De Stadscoalitie methodiek aan het werk te gaan, nieuw talent in de stad te ontsluiten en duurzaam te ontwikkelen.

Masterclass op verzoek in samenwerking met

Vrije Universiteit Amsterdam SERVUS

24 mei 2019 jl.

meer informatie

Verslag Masterclass

7 december 2018

regionale, nationale en Europese ontwikkeling

Intake verkenning samenwerking

 Matching/Coaching   Instrumenten op maat

Podcast /film of publicatie verhalen

Skype Masterclass

30 min service

prijs op verzoek

 prijs op verzoek

prijs op verzoek

Dankje! Bericht verzonden

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
 

“De Stadscoalitie is culturen, ondernemerschap en gemeenschapszin; op de beste manier aan elkaar verbonden.”

- Arnout Timmerman

beleidsontwikkelaar cultuur en sociaal domein