top of page

De Stadscoalitie

actie-onderzoek & documentaire 2016-2019
De Stadscoalitie methodologie begon in 2016 als een burgerinitiatief en actie-onderzoek in de Gemeente Leidschendam-Voorburg een initiatief van Esseline van de Sande (psycholoog) en Shervin Nekuee (socioloog). Halverwege 2017 heeft Esseline het concept en de methodologie van Stadscoalities verder ontwikkeld en uitgebreid in andere steden, waaronder Rotterdam en Leeuwarden.

Vanaf het begin heeft Joël van Dooren het proces gevold en vastgelegd, resulterend in de film "De Stadscoalitie".

Deze mini-documentaire maakt deel uit van de masterclass en is op verzoek beschikbaar in combinatie met evenementen.

Logos3.png

“De Stadscoalitie is culturen, ondernemerschap en gemeenschapszin; op de beste manier aan elkaar verbonden.”

- Arnout Timmerman

beleidsontwikkelaar cultuur en sociaal domein

bottom of page