De Methode

De Methode

"De stadscoalitie ONTSLUIT TALENT, VERBINDT BURGERS EN VERRIJKT het culturele leven. RESULTATEN ZIJN SOCIALE COHESIE, ECONOMISCHE samenwerking, GEMEENSCHAPSZIN en CULTURELE inspiratie uit diverse windstreken."

De stadscoalitie methode begint met culturele interventies die mensen en verschillende partijen in de stad die elkaar normaliter niet ontmoeten met elkaar in verbinding brengt. Dit creëert een atmosfeer van samenwerking en economische activiteit die bewezen heeft succesvol te zijn.

Kernvragen Stadscoalitie benadering
 • Hoe komt het dat nieuwe burgers niet tot bloei komen in onze maatschappij?

 • Wat gebeurt er als we andere woorden gebruiken en dus anders kijken?

 • Hoe realiseren we culturele duurzaamheid en inclusiviteit?

De Stadscoalitie benadering verkent innovatieve manieren om nieuwe en gevestigde stadsgenoten met elkaar te verbinden.

Verandering begint met taal, woorden leiden tot gedrag en resultaten. Als we uitgaan van ieders talent leidt dit tot wederkerigheid, geven & ontvangen, respect en samenwerking.

 

Onze uitgangspunten
 • Oog voor talent

 • Hart voor mensen en hun verhalen

 • Verbinding door het creeren van ontmoeting en culturele interventies

 • Collectieve interventies zoals coalitie diners, concerten en pop-up bazars.

 • Creëer wederkerigheid: Wat kan ik voor jou doen? Wat kan jij voor mij doen?

 • Leer Nederlands door doen (leerwerkstage en samenwerking op hetzelfde terrein)

 • Bouw via het MKB een netwerk op waarmee je deel wordt van de gemeenschap.

Impact Stadscoalitie
 • Verandering discours, creëren van een dialoog

 • Cross-overs tussen verschillende partijen in de stad (politiek divers)

 • Grotere eigenwaarde, opbouwen vertrouwen & aansluiten bij lokale behoeften 

Aanleiding  Stadscoalitie
 • De aanleiding van de Stadscoalitie was het alarmerende rapport van het Aviesorgaan van de regering (WRR) “Geen tijd te verliezen”. De conclusie van dit rapport was dat 50% van de nieuwkomers nooit actief zal zijn op de arbeidsmarkt. Het resultaat is een verspilling van talent en een verlies van sociaal economisch kapitaal, naast andere negatieve effecten zowel op het individuele niveau, als voor de maatschappij.

Esseline van de Sande

 • domainGrey
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon

Sociaal psychologe, publiciste

faciliteert sociale verandering

Bader Atem

 • Grey LinkedIn Icon

Event organisator en presentator

Joël van Dooren

 • domainGrey
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon

Filmmaker

LOKALE COALITIEPARTNERS

Ehab OMARO

 • Grey LinkedIn Icon

Grafisch designer

Maurice Kraanen

 • Grey LinkedIn Icon

Programma-maker en kunstenaar met oog voor sociale cohesie als kunstvorm

Shamie Hamidi

 • Grey Facebook Icon

Secretaris Afghaanse culturele stichting

Haimanot Belay

 • Grey LinkedIn Icon

Intercultureel verbindster rond rituelen

Het KERNTEAM

Het KERNTEAM

“De Stadscoalitie is culturen, ondernemerschap en gemeenschapszin; op de beste manier aan elkaar verbonden.”

- Arnout Timmerman

beleidsontwikkelaar cultuur en sociaal domein

© 2018 by The Room of Listening

 • Black YouTube Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Instagram Icon