top of page

De Methode

"De stadscoalitie ONTSLUIT TALENT, VERBINDT BURGERS EN VERRIJKT het culturele leven. RESULTATEN ZIJN SOCIALE COHESIE, ECONOMISCHE samenwerking, GEMEENSCHAPSZIN en CULTURELE inspiratie uit diverse windstreken."
POP-UP-11_edited.jpg

Doelstellingen & resultaten
De Stadscoalitie methodiek ontsluit talenten, netwerken en bouwt coalities zodat burgers zich welbevinden, de leefbaarheid in wijken en steden groeit, culturele en economische duurzaamheid bloeit. De Stadscoalitie (ANBI) ontwikkelt vanuit dienend leiderschap innovatieve methodieken waardoor burgers die om welke reden dan ook niet volledig deelnemen aan het economisch maatschappelijke leven zich gezien voelen en ruimte vinden mee te doen en zich te ontwikkelen. Dit creëert een atmosfeer van samenwerking en economische activiteit en heeft zich bewezen. Naast de vele talenten die nu bloeien, ontving De Stadscoalitie de aanmoedigingsprijs Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg 2018, organiseerde kennisoverdracht via Masterclasses in samenwerking met VU SERVUS, maakte een documentaire van het actie-onderzoek en kreeg aandacht voor haar methodiek in het Algemeen Dagblad.
 

sleutelwaarden &Doelgroep

Ons uitgangspunt is wederkerigheid. Een leefbare stad maken we samen. Erkenning en begrip door ontmoeting zijn sleutelwaarden. Door ruimte te geven aan ieders verhaal ontstaat verbinding, talent bloeit op, cultureel erfgoed en ondernemerschap worden zichtbaar. Dit leidt tot motivatie, eigenaarschap. economische bedrijvigheid, culturele verrijking en verbetering van de sociale cohesie. Stichting De Stadscoalitie ambieert een beweging vanuit bovenstaande sleutelwaarden en heeft 3 pijlers gericht op de SDG's:

1. Positieve gezondheid en welzijn       SDG   3  & 11  (gezondheid, welzijn, duurzame gemeenschap)
2. Cultureel erfgoed & gemeenschap  SDG 11 & 16  (rechtvaardige inclusieve stad)

3. Ambacht & ondernemerschap          SDG  8  & 11  (behoorlijk werk, economische ontwikkeling)
We richten ons op professionals (oa. sleutelpersonen) en makers met een bepaald ambacht, vakmanschap of ondernemerschap (o.a. parfumier, klokkenmaker, couturier, musicus, goudsmit, tassenmaker, tegelmozaïek of kunstenaar).
 

Impact Stadscoalitie methodiek

We bereiken impact op de volgende niveau's:

 • Individu: actieve deelname aan samenleving, grotere eigenwaarde, gezondheid en economische onafhankelijkheid

 • Groep: Grotere economische en culturele bedrijvigheid  van (onzichtbare) netwerken

 • Wijk & Stad: Duurzame kruisverbindingen en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen in de stad (politiek divers)

 • Samenleving: Creëren van samenwerking, dialoog en een ander discours: 'talent' in plaats van 'kansarm/vluchteling'.
   

Onze uitgangspunten

Verandering begint met taal, woorden leiden tot gedrag en resultaten. Als we uitgaan van ieders talent leidt dit tot wederkerigheid, geven & ontvangen, respect en samenwerking. Onze uitgangspunten zijn:

 • Oog voor talent

 • Hart voor mensen en hun verhalen

 • Verbinding door het creëren van ontmoeting tussen vakgenoten

 • Collectieve interventies zoals coalitie diners, concerten en pop-up bazars.

 • Creëer wederkerigheid: Wat kan ik voor jou doen? Wat kan jij voor mij doen?

 • Leer Nederlands door doen (leer-werk-stage en samenwerking op hetzelfde terrein)

 • Bouw via het MKB een netwerk op waarmee je deel wordt van de gemeenschap.​
   

ontstaan de stadscoalitie

De Stadscoalitie (ANBI), Stichting Nieuw Talent in de Stad, is opgericht in september 2020 door Esseline van de Sande. Het doel is cultureel economisch duurzame coalities bouwen én individuele talenten ontsluiten en ontwikkelen. De aanleiding van het burgerinitiatief en actie onderzoek van de Stadscoalitie in 2016 was het alarmerende rapport van het Adviesorgaan van de regering (WRR) “Geen tijd te verliezen waarin de conclusie is dat  50% van de nieuwe burgers nooit actief zal zijn op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een verspilling van talent en een verlies van sociaal economisch kapitaal, naast andere negatieve effecten zowel voor het individu als voor de maatschappij. ​

MAKERS 

Esseline_edited.jpg

Esseline

van de Sande

 • domainGrey
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon

Directeur & oprichter

faciliteert sociale verandering

IMG_2424.jpg

Bader Atem

 • Grey LinkedIn Icon

Ingenieur & Werktuigbouwkundige 

c31fccb6-a30d-401a-8fed-a88fdf878e98.jpg

Razan Damlakhi

 • Grey LinkedIn Icon

Community Builder & Developer

Husniya.jpeg

Husniya
Kedr

 • Grey LinkedIn Icon

Architect & Landscape  Architect

LOKALE COALITIEPARTNERS

ishmail-enms-0.jpg

ishmail
kamara

 • Grey LinkedIn Icon

Auteur, dichter en spoken word artist 

unspecified-1.jpeg

Shamie HamiEdiE

 • Grey Facebook Icon

Secretaris Afghaanse culturele stichting & onderneemster

IMG_5894.jpeg

Joël van Dooren

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon

Filmmaker

DSC_6588.jpeg

Haimanot Belay

 • Haimanot Belay
 • Grey LinkedIn Icon

Intercultureel verbindster rond rituelen

het Bestuur

wang choy_edited.jpg

wang

choy

 • Grey LinkedIn Icon

Voorzitter

YW-Noortje-116.jpg

noortje
magis

 • Grey LinkedIn Icon

Penningmeester

1d33c7a6-dfe1-43fb-8aab-b469141ef1b3.JPG

lalash

tahir

 • Grey LinkedIn Icon

Secretaris

“De Stadscoalitie is culturen, ondernemerschap en gemeenschapszin; op de beste manier aan elkaar verbonden.”

- Arnout Timmerman

beleidsontwikkelaar cultuur en sociaal domein

bottom of page