De Methode

"De stadscoalitie ONTSLUIT TALENT, VERBINDT BURGERS EN VERRIJKT het culturele leven. RESULTATEN ZIJN SOCIALE COHESIE, ECONOMISCHE samenwerking, GEMEENSCHAPSZIN en CULTURELE inspiratie uit diverse windstreken."

Doelstellingen & resultaten
De Stadscoalitie methodiek ontsluit talenten, netwerken en bouwt coalities zodat burgers zich welbevinden, de leefbaarheid in wijken en steden groeit, culturele en economische duurzaamheid bloeit. Stichting De Stadscoalitie ontwikkelt vanuit dienend leiderschap innovatieve methodieken waardoor burgers die om welke reden dan ook niet volledig deelnemen aan het economisch maatschappelijke leven zich gezien voelen en ruimte vinden mee te doen en zich te ontwikkelen. Dit creëert een atmosfeer van samenwerking en economische activiteit en heeft zich bewezen. Naast de vele talenten die nu bloeien, ontving De Stadscoalitie de aanmoedigingsprijs Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg 2018, organiseerde kennisoverdracht via Masterclasses in samenwerking met VU SERVUS, maakte een documentaire van het actie-onderzoek en kreeg aandacht voor haar methodiek in het Algemeen Dagblad.
 

sleutelwaarden

Ons uitgangspunt is wederkerigheid. Een leefbare stad maken we samen. Erkenning en begrip door ontmoeting zijn sleutelwaarden. Door ruimte te geven aan ieders verhaal ontstaat verbinding, talent bloeit op, cultureel erfgoed en ondernemerschap worden zichtbaar. Dit leidt tot motivatie, eigenaarschap. economische bedrijvigheid, culturele verrijking en verbetering van de sociale cohesie. Stichting De Stadscoalitie ambieert een beweging vanuit bovenstaande sleutelwaarden en heeft 3 pijlers gericht op de SDG's:

1. Positieve gezondheid en welzijn       SDG   3  & 11  (gezondheid, welzijn, duurzame gemeenschap)
2. Cultureel erfgoed & gemeenschap  SDG 11 & 16  (rechtvaardige inclusieve stad)

3. Ambacht & ondernemerschap          SDG  8  & 11  (behoorlijk werk, economische ontwikkeling)

Impact Stadscoalitie methodiek

We bereiken impact op de volgende niveau's:

 • Individu: actieve deelname aan samenleving, grotere eigenwaarde, gezondheid en economische onafhankelijkheid

 • Groep: Grotere economische en culturele bedrijvigheid  van (onzichtbare) netwerken

 • Wijk & Stad: Duurzame kruisverbindingen en kennisuitwisseling tussen verschillende partijenen in de stad (politiek divers)

 • Samenleving: Creëren van samenwerking, dialoog en een ander discours: 'talent' in plaats van 'kansarm/vluchteling'
   

actie-onderzoek 2016-2019 

De Stadscoalitie methodiek begon in 2016 als een actie-onderzoek in de Gemeente Leidschendam-Voorburg, een initiatief van Esseline van de Sande (sociaal psychologe) in samenwerking met Shervin Nekuee (socioloog). Halverwege 2017 heeft Esseline het concept en de methodologie van Stadscoalities verder ontwikkeld en uitgebreid. De kernvragen van ons actie onderzoek zijn:

 • Hoe komt het dat nieuwe burgers niet tot bloei komen in onze maatschappij?

 • Wat gebeurt er als we andere woorden gebruiken en dus anders kijken?

 • Hoe realiseren we culturele duurzaamheid en inclusiviteit?

 

Onze uitgangspunten

Verandering begint met taal, woorden leiden tot gedrag en resultaten. Als we uitgaan van ieders talent leidt dit tot wederkerigheid, geven & ontvangen, respect en samenwerking. Onze uitgangspunten zijn:

 • Oog voor talent

 • Hart voor mensen en hun verhalen

 • Verbinding door het creëren van ontmoeting tussen vakgenoten

 • Collectieve interventies zoals coalitie diners, concerten en pop-up bazars.

 • Creëer wederkerigheid: Wat kan ik voor jou doen? Wat kan jij voor mij doen?

 • Leer Nederlands door doen (leer-werk-stage en samenwerking op hetzelfde terrein)

 • Bouw via het MKB een netwerk op waarmee je deel wordt van de gemeenschap.​

ontstaan de stadscoalitie 

De aanleiding van het actie onderzoek van de Stadscoalitie was het alarmerende rapport van het Adviesorgaan van de regering (WRR) “Geen tijd te verliezen”. De conclusie van dit rapport was dat 50% van de nieuwe burgers nooit actief zal zijn op de arbeidsmarkt. Het resultaat is een verspilling van talent en een verlies van sociaal economisch kapitaal, naast andere negatieve effecten zowel op het individuele niveau, als voor de maatschappij. 

Stichting De Stadscoalitie, Nieuw Talent in de Stad, is opgericht in september 2020 door Esseline van de Sande op verzoek van Moerwijk Coöperatie & MOOI Welzijn in Moerwijk, Den Haag Zuid-West. Het doel is cultureel economisch duurzame coalities bouwen én individuele talenten ontsluiten en ontwikkelen.

LOKALE COALITIEPARTNERS

Ehab

OMARO

 • Instagram
 • Grey LinkedIn Icon

Kunstenaar & grafisch ontwerper

Maurice Kraanen

 • Grey LinkedIn Icon

Programma-maker en kunstenaar met oog voor sociale cohesie als kunstvorm

Shamie Hamidi

 • Grey Facebook Icon

Secretaris Afghaanse culturele stichting & onderneemster

Haimanot Belay

 • Haimanot Belay
 • Grey LinkedIn Icon

Intercultureel verbindster rond rituelen

Het KERNTEAM

Het KERNTEAM

Esseline

van de Sande

 • domainGrey
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon

Oprichter & drijvende kracht

faciliteert sociale verandering

Bader Atem

 • Grey LinkedIn Icon

Ingenieur & Werktuigbouwkundige 

Joël

van Dooren

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon

Filmmaker

Razan Damlakhi

 • Grey LinkedIn Icon

Community Builder & Developer

het Bestuur

wang

choy

 • Grey LinkedIn Icon

Voorzitter

noortje

magis

 • Grey LinkedIn Icon

Penningmeester

lalash

tahir

 • Grey LinkedIn Icon

Secretaris

“De Stadscoalitie is culturen, ondernemerschap en gemeenschapszin; op de beste manier aan elkaar verbonden.”

- Arnout Timmerman

beleidsontwikkelaar cultuur en sociaal domein

© KvK 80516955 Stichting De Stadscoalitie: Nieuw Talent in de Stad

 • Black YouTube Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Instagram Icon